"Celorepubliková energetická osvěta"

Exministr: Česku v oblasti energetiky rychle ujíždí vlak

Exministr: Česku v oblasti energetiky rychle ujíždí vlak

Exministr: Česku v oblasti energetiky rychle ujíždí vlak

Česká republika začíná zoufale zaostávat v oblasti energetiky a rozvoj nejdůležitějších obnovitelných zdrojů se v tuzemsku prakticky zastavil už před řadou let. Podle bývalého ministra životního prostředí a ekologického experta Bedřicha Moldana země nemá adekvátní strategie v žádné z klíčových oblastí evropské i globální trendy jí naprosto unikají.

„Snad nejzřetelněji je to vidět na naší diskusi o jaderné energii, ke které se naše politická scéna tak upíná. V celé rozsáhlé zprávě Mezinárodní energetické agentury IEA přitom není jaderná energie vůbec zmíněna, není tak zahrnuta mezi způsoby, jak dosáhnout cíle čisté nuly,“ podotkl Moldan v Hospodářských novinách.

Přestože bylo loni spuštěno několik málo nových reaktorů v Rusku a v Číně, je celkový pokles podílu jádra v celosvětovém energetickém mixu zřejmě nezvratitelným trendem. Je to dáno především neklesající cenou jaderné energie, která se musí vyrovnávat se stále náročnějšími nároky na bezpečnost, a přitom žádný zásadní technologický nebo jiný pokrok není v dohledu.

Obnovitelné zdroje zažívají prudký rozvoj

Naproti tomu se všechny obnovitelné zdroje, stejně jako další klíčové součásti nové energetiky, přímo překotně technologicky vyvíjejí a jejich ceny klesají. Tuto konkurenci jádro dlouhodobě prostě nemůže přežít a nasvědčují tomu i celosvětové trendy. „Teď, právě teď, se v energetice láme chleba a my se zajímáme o to, co bude nejdřív za nějakých 15 let. Jako by současnost a bezprostřední budoucnost neexistovaly, nezajímáme se,“ dodává. Diskuse se podle něj navíc točí okolo v zásadě marginálních otázek jako je „bezpečnostní dotazník“, nebo otázek na první pohled nesmyslných, jako je výkupní cena elektřiny ve vzdálené budoucnosti, o které se neví zhola nic.

V Evropě je energetika a klima téma číslo 1

Dění nebo spíš nedění v Česku je přitom v přímém kontrastu s vývojem na evropské scéně. Ambiciózní Green Deal, se kterým přišla Evropská komise, ukazuje, že otázky energetiky a klimatu se staly politickým tématem první velikosti.

Klimatické otázky patřily k nejzákladnějším i na nedávném jednání skupiny G7 v britském Cornwallu. Jedním z klíčových podkladů byla zpráva IEA s názvem Čistá nula v r. 2050: Cestovní mapa pro globální energetický systém. Agentura je známa svým opatrným, velmi konzervativním přístupem a její aktuální zpráva znamená radikální změnu kurzu, přímo revoluci. IEA se plně hlásí k základnímu cíli – do roku 2050 se celosvětově obejít bez fosilních paliv jako zdrojů energie Zpráva zdůrazňuje potřebu změn nejen zásadních, ale i časově naléhavých. Jednat je totiž potřeba okamžitě, mít v jednotlivých oblastech jasné, konkrétní a krátkodobé cíle do let 2025, 2030 atd. – tak, jako to nyní navrhuje Evropská komise. Právě dnes se totiž vytvářejí podmínky pro splnění velmi náročného a časově dosud vzdáleného cíle.

Foto:ČT

One thought on “Exministr: Česku v oblasti energetiky rychle ujíždí vlak

  1. To zcela zcestný článek jako z Rudého práva v 80.letech. Pan exministr se očividně přidal k dotačním parazitům a hodil odhodil veškeré zábrany.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás