"Celorepubliková energetická osvěta"

Ekologická dotace 25 miliard končí v kapsách distributorů. Solárním elektrárnám stát napařil daň

Ekologická dotace 25 miliard končí v kapsách distributorů. Solárním elektrárnám stát napařil daň

Ekologická dotace 25 miliard končí v kapsách distributorů. Solárním elektrárnám stát napařil daň

Česká republika se v rámci EU zavázala k podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s cílem zvýšit její podíl na celkovém energetickém mixu. Bohulibý záměr snižovat zátěž výrobců elektřiny na životní prostředí v praxi vypadá tak, že obří dotace 25 miliard korun ročně z peněz daňových poplatníků nepodporuje provozovatele ekologických elektráren, jak by se logicky nabízelo, ale končí v kapsách velkých distribučních firem.

Ty nerozlišují, jakého původu je elektřina, která v jejich sítích proudí. Distributoři přitom zároveň inkasují nemalou část z celkové sumy, kterou za elektřinu platí spotřebitelé. Výrobce ekologické elektřiny, fotovoltaické elektrárny, stát naopak od roku 2011 zatěžuje tzv. solární ve výši kolem tří miliard ročně.

Dotace na dovoz elektřiny

Dotace podle ministerstva průmyslu a obchodu slouží na podporu distribuce  elektrické energie a tepla z obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů. Jde o nejvyšší dotaci, kterou ministerstvo průmyslu každoročně rozděluje.

Část dotace putuje na úhradu ceny za služby distribuční soustavy a na provoz přenosové soustavy pro dopravu elektřiny z obnovitelných zdrojů z elektráren zákazníkům.

Další položkou je kompenzace za elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů v jiném členském státě Evropské unie, tedy za dováženou zelenou elektřinu. Česko, které je energeticky soběstačné a naopak elektřinu za nevýhodnou cenu vyváží, tak zároveň dotuje její dovoz.

Dotace strmě narostla

V roce 2011 činila dotace 8,8 miliardy korun, v dalších letech začala výrazně růst. Výkon fotovoltaických elektráren se přitom od té doby příliš nezměnil a růst dotací tak souvisí s jinými obnovitelnými zdroji energie, zejména bioplynem, ze kterého narostla výroba elektřiny 2,8 krát,  a biomasou (1,3 krát).

Distributoři dostávají štědře zaplaceno

Distribuce elektřiny je velmi podstatnou částí ceny elektřiny účtované zákazníkům. Platba za distribuci v současnosti tvoří zhruba 40 procent z celkové částky, kterou spotřebitel za elektřinu platí. Její podíl je tak dvakrát až třikrát vyšší, než v jiných evropských zemích, a to při srovnatelných nákladech.

A k  tomu tuzemští distributoři berou ještě státní dotaci. Podle odborníků tak spotřebitelé i stát mimo jiné skrytě doplácí na export elektřiny z Česka, na který se distribuční poplatek nevztahuje. ČR přitom vyváží víc než čtvrtinu vyrobené elektřiny.

Podpora fotovoltaiky je nízká

Naproti tomu podpora fotovoltaických elektráren jako ekologického zdroje je na úrovni pouhých sedmi procent ceny. Pokud by se regulovaná platba za distribuci zásahem ERÚ snížila o jednu pětinu poklesem zisku distribučních společností či zatížením vývozu elektřiny vyššími náklady na distribuci či platbou na podporu obnovitelných zdrojů, klesla by cena elektřiny pro rodiny o osm procent, což je zhruba současný příspěvek na podporu solární energie.

Česko elektřině z obnovitelných zdrojů moc nefandí

Česká reprezentace je známá tím, že energii z obnovitelných zdrojů příliš nefandí. Za současné situace, kdy 43 procent elektřiny vyrábí hnědouhelné elektrárny a třetinu jaderné elektrárny, plánuje stát do budoucna obří investici do nových jaderných bloků.

Naopak s přímou podporou obnovitelných zdrojů, které mají v současnosti asi 11procentní podíl, včetně velkých fotovoltaických elektráren se v nejbližších letech nepočítá. Díky poklesu cen technologií v posledních deseti letech se přitom snížila investice na výkon 1 MW solární elektrárny ze 100 na 15 milionů korun.

Fotovoltaika je tak bezkonkurenčně nejlevnějším a nejbezpečnějším zdrojem výroby elektrické energie a ve finále se obejde i bez státních dotací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás