"Celorepubliková energetická osvěta"

Mladí Češi upřednostňují ekologické zdroje elektřiny

Mladí Češi upřednostňují ekologické zdroje elektřiny

Mladí Češi upřednostňují ekologické zdroje elektřiny

Přes 80 procent mladých Čechů a Češek si přeje, aby lidstvo přednostně využívalo takové zdroje energie, které nejméně zhoršují životní prostředí a nezvyšují globální oteplování. Jen tři ze sta by vsadili na zdroje, které poskytují nejlevnější energii.

Ukázal to průzkum zveřejněný v deníku Právo, jehož se v základních a středních školách z celé republiky zúčastnilo pět set chlapců a dívek ve věku 14 až 18 let.

Obnovitelné zdroje vedou

Mladí lidé mají i jasnou představu, jak energetický hlad lidstva řešit, aby nedocházelo k dalšímu ničení životního prostředí. Kolem 43 procent dotázaných si myslí, že nejlepší jsou obnovitelné zdroje energie, jen o čtyři procentní body méně účastníků dává na první místo vyvážený mix všech dostupných energetických zdrojů.

Pro zachování podílu  jaderné energetiky na výrobě elektřiny je pouze 42 procent mladých. Jen čtvrtina by pak chtěla využití jádra zvýšit. Využití uhlí nebo ropy jako zdroje energie podporují pouhá tři procenta dotázaných.

Obavy hlavně z globálního oteplování

Potvrzuje se tak názor, který v posledních měsících projevují čeští středoškoláci při demonstracích v rámci mezinárodního hnutí Fridays For Future inspirovaného mladou švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou.

Za největší současné nebezpečí, které hrozí lidstvu, označila téměř polovina účastníků průzkumu globální oteplování, necelých 30 procent potom za nebezpečné považuje rostoucí počet obyvatel planety. Kolem 14 procent dotázaných jako největší riziko vidí nedostatek energetických a surovinových zdrojů nebo světový terorismus.

Jsou ochotni se uskrovnit
Degradující životní prostředí vnímají velmi silně i z osobního hlediska – jako riziko nejvíce ohrožující jejich zdraví jej uvedla více než pětina respondentů. Téměř stejně mladých pokládá za největší ohrožení civilizační nemoci, poloviční podíl měly obavy ze zločinnosti, dopravních nehod nebo složení a kvality potravin.

Zajímavá je také ochota mládeže uskrovnit se, vyjádřená více než třetinovým názorem, že lidstvo by se mělo snažit také o snižování spotřeby energií i všech ostatních výrobků.

 

O průzkumu

Průzkum proběhl v období od počátku dubna do konce května v 28 školách, jednalo se o poslední ročníky základních škol, gymnázia, střední odborné školy, obchodní akademie a střední odborná učiliště.

Respondenti vyplňovali anonymní dotazník průzkumu před besedou o kladech a záporech jednotlivých zdrojů energie, o ekonomických, ekologických, sociálních a politických souvislostech výroby a spotřeby energií a o dalších rizicích moderní doby. Celkem odpovědělo 500 mladých lidí ve věku 14–18 let, z toho 248 chlapců a 252 dívek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás