"Celorepubliková energetická osvěta"

Fotovoltaika do roku 2040 překoná uhelné elektrárny

Fotovoltaika do roku 2040 překoná uhelné elektrárny

Fotovoltaika do roku 2040 překoná uhelné elektrárny

Výkon fotovoltaiky v roce 2040 celosvětově překoná výrobu elektřiny z uhelných elektráren. Obnovitelné zdroje energie jako celek budou za 20 let díky nižším nákladům zajišťovat 2/3 instalovaného elektrického výkonu a podíl uhlí a OZE na výrobním mixu si vymění místa.

Zatímco uhlí klesne ze 40 na 25 procent, OZE naopak na dvě pětiny posílí. Vyplývá to z výhledu Mezinárodní energetické agentury (IEA), který přinesl časopis Energetika.

 

Nejrychleji rostou obnovitelné zdroje

Ačkoliv jsou obnovitelné zdroje nejrychleji rostoucím zdrojem elektřiny, tempo růstu se zpomaluje. Celkový instalovaný výkon vzrostl o 177 GW v roce 2018 stejně jako v roce 2017 a instalovaný výkon fotovoltaiky rostl v roce 2018 stejně jako v roce 2017 o 97 GW.

Zbytek nárůstu zajistil vítr, kde se velmi daří off-shore instalacím, a dále vodní elektrárny a bioenergie. Nicméně tento nárůst stále nestačí k pokrytí růstu celkové poptávky po elektřině. Po dvou letech stagnace proto vzrostly emise CO2 o 1,8 % a dosáhly svých historických maxim.

 

 

Každý rok o jedno procento navíc

Dle výsledků NPC (New Policy Scenario) poroste poptávka po energii do roku 2040 v průměru o 1 % za rok. V roce 2040 tak bude poptávka o 27 % vyšší, než je dnes. Zaslouží se o to mimo jiné rozvoj elektromobility, kdy téměř polovina osobních aut má být v té době na elektřinu, ale také pokračující elektrifikace oblastí, které ještě byly bez proudu. V současnosti je bez elektřiny necelá jedna miliarda lidí.

Investice řídí vlády

Do nabídky energie budou v následujících dekádách potřeba investice řádově 2 bilióny dolarů ročně. Nicméně ještě důležitější než jejich celková výše je kritická role vlád v těchto investicích. Okolo 70 % investic přichází buď ze společností přímo kontrolovaných vládami, nebo jako reakce na vládní regulaci, která poskytuje buď plnou, nebo částečnou garanci příjmu investorovi. To se týká aukcí na OZE, investic do elektrických sítí, investic do jaderné energetiky, biopaliv a stejně tak i plynové a ropné infrastruktury.

 

Jak je na tom Česko?

Česká vláda, jejíž role bude v procesu transformace tuzemské energetiky v dalších letech určující, zatím pouze pasivně plní požadavky společně domluvené na úrovni EU, ale nemá svou vlastní aktuální ucelenou vizi, kam má česká energetika směřovat. Současná platná Státní energetická koncepce má kořeny v počátku tisíciletí a její aktualizace je postavena na údajích z roku 2013 a nereflektuje současný vývoj a trendy.

Ostatní platné strategie zabývající se a ovlivňující energetiku, jako jsou strategie v oblasti dopravy, ochrany klimatu a zemědělství, byly a jsou vytvářeny ad hoc a v mnoha případech si protiřečí, ačkoliv musí vytvářet synergické efekty.

V těchto strategiích je potřeba zlepšit analýzu jejich vlivu na ekonomiku a metodiku hodnocení jejich implementace a úspěšnosti, což omezí opakování chyb a vytvoří katalog nejlepších řešení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás