"Celorepubliková energetická osvěta"

Uhlí v Ostravě zabíjí, zkracuje život o dva roky

Uhlí v Ostravě zabíjí, zkracuje život o dva roky

Uhlí v Ostravě zabíjí, zkracuje život o dva roky

V Ostravě se kvůli spalování uhlí v koksovnách umístěných přímo ve městě umírá průměrně o dva roky dříve než v jiných regionech. Potvrdila to studie prezentovaná na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Ke stejným závěrům podle časopisu Týden došli již před deseti lety výzkumníci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. Studie upozorňují především na zjištění benzo(a)pyrenu v ovzduší a další toxické látky. Ostravsko s přilehlou částí Polska patří k nejznečištěnějším regionům v Evropě,  kterému konkurují jen průmyslové enklávy v Bosně, Rumunsku a Bulharsku.

Koksovny přímo ve městě

Hlavními znečišťovateli jsou přitom koksovna Svoboda stojící na okraji centra, ale také koksovna v ocelárnách Liberty Ostrava (dříve ArcelorMittal). Hned po revoluci v roce 1989 se přitom zastupitelé města zavázali, že do deseti let koksovny na svém území zlikvidují. I po třiceti letech však stále vítězí průmyslové zájmy nad lidským zdravím.

Případ ostravských koksoven znovu připomíná smutnou skutečnost, že uhelná energetika má výrazně negativní vliv na tuzemské životní prostředí a zdraví lidí. Ne náhodou jsou třemi největšími znečišťovateli v Česku tři hnědouhelné elektrárny  Počerady, Prunéřov a Tušimice. Rozdíl od koksoven je jen ve vypouštěné vražedné látce, kterou je v případě elektráren hlavně rtuť.

Koksovna Svoboda má přitom pro Ostravu takřka nulový význam. Vyrábí koks z importovaného uhlí a většinu produkce rovněž vyváží. Navíc zaměstnává jen pět set lidí, kteří by našli uplatnění v jiných oborech. I kvůli tomuto zbytečnému provozu ale budou Ostravané dál umírat o 730 dní dřív.

Dvě pětiny elektřiny z uhlí

Výroba energie z uhlí má v Česku stále více než dvoupětinový podíl, zatímco obnovitelné zdroje se pohybují na úrovni 15 procent. A poměr se bude ve prospěch čistých obnovitelných zdrojů měnit jen velmi pozvolna. Za 20 let by mohlo být z obnovitelných zdrojů vyráběna podle odhadů státu asi čtvrtina energie.

Hlavními důvody jsou přitom chybějící podpora fotovoltaiky a dalších ekologických zdrojů a zároveň silná lobby velkých firem, které provoz uhelných elektráren, tepláren a koksoven obhajují potřebou energetické soběstačnosti ČR i vysokými investicemi do protiemisních filtrů a dalších opatření.

Náklady na fotovoltaiku klesají

Náklady na budování nových ekologických zdrojů, zejména fotovoltaických panelů, přitom výrazně klesají. Za posledních deset let se snížily zhruba o 80 procent a pro nové projekty v této oblasti to znamená, že se za stávajících cen elektřiny vyplatí i bez dotací.

Naproti tomu chystané jaderné bloky za stovky miliard korun, které jsou pro vládu preferovanou alternativou k uhlí, se podle propočtů poradenských firem vyplatí jen v případě, pokud cena elektřiny vzroste na dvoj až trojnásobek.

Přístup státu dokládá i nedávné rozhodnutí firmy ČEZ, ve které má většinu, ohledně budoucnosti hnědouhelné elektrárny Počerady.

Namísto jejího útlumu a odstavení, který by byl v zájmu občanů v širokém okolí, energetický gigant nevyužil opci a elektrárnu hodlá za směšné dvě miliardy korun prodat podnikateli Pavlu Tykačovi, aby ji další desítky let na plný výkon provozoval.

Lékaři se ozvali

Situaci kritizují tuzemští lékaři v Otevřeném dopise za boj proti změnám klimatu, v němž také stojí: „Jako lékaři nemůžeme tolerovat současnou politiku, která vede naše děti směrem k ekologické katastrofě.“ Petice formou dopisu upozorňuje, že v posledních letech došlo v Česku opět k nárůstu emisí CO2 v přepočtu na obyvatele, vláda nicméně dál nesmyslně podporuje fosilní průmysl.

 

3 thoughts on “Uhlí v Ostravě zabíjí, zkracuje život o dva roky

  1. Uhlí se na koksovnách nespaluje!!! To je stejné, jako bych napsal, že všichni lékaři své pacienty jen pitvají. Koksovna není spalovna, ani kotelna! A zamyslel se někdo nad celým oborem chemie, který je založen na produktech koksoven? I mnoho léků je konečným produktem. Jen namátkou: hnojiva, barvy, rozpouštědla, barviva, umělé hmoty… A bylo by toho na několik stran… Není to jen o 500 koksařích, ale několika tisících navazujících profesích. Ano, dnes se dá mnoho výrobků vyrobit jinak, bez některých se možná obejdeme, a pokud onemocníte a doktor vám řekne, že výroba léku byla zastavena, protože koksovna nedodala suroviny, pak možná vás bude hřát vědomí, že je ovzduší čistější… Před asi 180 lety se u nás prováděly první pokusy s výrobou koksu pro hutě, kovárny, železárny… Tehdy to byly velice neekologické výroby v milířích, ohradových pecích, v plamenných pecích bez zachytàvání plynu a chemických produktů a s ručním hašením koksu pomocí hadice s vodou. Znám i lidi, kteří bydleli za plotem koksovny a dožili se přes 90 let. A mládí prožili v době, kdy byly v provozu plamenné pece. Pokud chceme mít bio potravu a čisté ovzduší, musíme se vrátit do doby kamenné.

  2. Nejedná se jen o koksovny ale i o mital dokud budou měřící stanice a vedení města úplatné tak se to nikam nepohne.

  3. Nemyslim si, že uhlí, odfarano 27 let, prachu 3 prdele, plíce v pořádku, nadýchal jsem 98 procent,, vše je ok, zádrhel je jinde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás