"Celorepubliková energetická osvěta"

Česko je v obnovitelných zdrojích energie málo ambiciózní

Česko je v obnovitelných zdrojích energie málo ambiciózní

Česko je v obnovitelných zdrojích energie málo ambiciózní

Česká vláda je ve svém plánu, jak zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie, málo ambiciózní. Navíc podceňuje potenciál solární a větrné energetiky a naopak příliš spoléhá na biomasu pálenou ve velkých teplárnách.

Ty by navíc měly dostávat zbytečnou finanční podporu v odhadované výši přes jednu miliardu Kč ročně. V deníku E15 to uvedl šéf Komory OZE Štěpán Chalupa

V pohodě 23 procent

Česko by se podle Chalupy mohlo dostat do roku 2030 bez problémů na Evropskou komisí doporučený podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie ve výši 23 procent, vláda přitom operuje s 22 procenty. Rozdíl jednoho procentního bodu na úrovni celé ekonomiky znamená stovky megawattů fotovoltaických nebo větrných elektráren, které si domácnosti, obce nebo podnikatelé pořídí, či nepořídí.

Obnovitelné zdroje mohou uhlí nahradit

V krátkodobém horizontu, kdy se začnou odstavovat uhelné elektrárny, se ČR podle Chalupy může spoléhat čistě na obnovitelné zdroje. Ty by měly výpadek uhlí pohodlně nahradit. I pokud by se totiž rozhodlo o stavbě nového jaderného bloku, bude dostavěn příliš pozdě na to, aby nahradil odstavované uhelné zdroje. V delším horizontu komora doporučuje udržovat současné jaderné zdroje a doplnit je plynem včetně bioplynu. A v konečné fázi má být celý energetický mix čistě obnovitelný, samozřejmě už v rámci propojené energetické unie.

Podpora 118 miliard za 10 let

Výši státní podpory pro nové obnovitelné zdroje, které se budou stavět mezi lety 2021 a 2030, komora vypočítala na až 118 miliard korun, tedy v průměru necelých 12 miliard ročně. V tom je zahrnutých i 26 miliard na podporu bateriové i tepelné akumulace a dalších deset miliard na posílení stability sítě prostřednictvím podpory výroby biometanu. Naopak žádné dotace nepotřebují teplárny, kterým spoluspalování biomasy s uhlím dává smysl již při dnešních cenách. Ušetří totiž již tím, že nebudou muset nakoupit tolik emisních povolenek.

Fotovoltaika je na desetině

U fotovoltaiky je k dispozici poměrně vyspělá technologie,  jejíž spuštění je od zahájení výstavby velice rychlé. Instalace na střechy nebo fasády jsou jednoduché a navíc budou nadále zlevňovat, i když ne již takovou rychlostí jako v minulosti. Tempo, jakým tu přibývají nové instalace, je ale neúměrné těmto výhodám. Loni tu přibylo kolem 30 megawattů fotovoltaiky, adekvátní by přitom byl desetinásobek.

Celá Evropa jen na vítr

Objemově jsou obnovitelné zdroje schopné dosáhnout stoprocentního mixu. Například mořské větrné elektrárny by mohly pokrýt 140 procent spotřeby celé Evropské unie. Jsou ale i obnovitelné zdroje, které dokážou upravovat svou výrobu, jako vodní elektrárny, elektrárny na biomasu nebo bioplynové stanice. Ty budou čím dál více fungovat jako špičkové zdroje, které skutečně naběhnou až v době, kdy nebude svítit slunce a foukat vítr.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás