"Celorepubliková energetická osvěta"

Největší znečišťovatel byly loni opět hnědouhelné Počerady

Největší znečišťovatel byly loni opět hnědouhelné Počerady

Největší znečišťovatel byly loni opět hnědouhelné Počerady

Hnědouhelná elektrárna Počerady vypustila loni do atmosféry 4,7 milionu tun oxidu uhličitého, což je nejvíce z českých znečišťovatelů. Elektrárnu provozuje ČEZ, od roku 2024 ji má převzít skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače.

Druhé jsou Tušimice II, další elektrárna ČEZ, se 4,7 milionu tun CO2. Data ze systému obchodování s emisními povolenkami zveřejnila Evropská komise.

O 700 tun více

Proti předloňským datům vypustily loni Počerady o více než 700.000 tun CO2 méně. Tušimice II naopak o téměř 300.000 tun více. Obě elektrárny patřily k dvěma největším znečišťovatelům ovzduší i ve statistice za rok 2018.

Třetí největší znečišťovatel byla loni paroplynová elektrárna Vřesová Sokolovské uhelné, která vypustila 3,9 milionu tun CO2. Minule byla třetí elektrárna Chvaletice skupiny Sev.en Energy, jež loni vypustila 3,7 milionu tun CO2.

Vlastníci chystají snižování emisí

„Jde o největší elektrárny ČEZ a tomu odpovídá množství emisí. ČEZ v následujících letech bude nadále snižovat svoje emise, i díky odstavování uhelných elektráren. Průměrné měrné emise CO2 z vyrobené elektřiny ve zdrojích skupiny ČEZ klesly za tři roky o 20 procent. Do roku 2040 klesnou o více jak 70 procent,“ reagoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová uvedla, že firma i během současné koronavirové krize pokračuje v ekologizaci elektrárny Chvaletice.

„Soustředíme se na snižování skutečných škodlivin, tj. oxidů dusíku, oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek, tak aby lidé na Pardubicku dýchali čistší vzduch,“ dodala. Obdobně podle ní firma plánuje postupovat také v případě budoucí modernizace elektrárny Počerady.

„Počítáme s instalací moderních technologií i zaváděním dalších opatření, které kromě dalších emisí významně sníží také emise CO2. Pro úplnost je třeba mít na paměti, že kdybychom v Česku ze dne na den přestali vyrábět elektřinu a teplo z fosilních paliv, v ročním úhrnu by globální emise klesly asi o 0,16 procenta,“ doplnila.

Dvě elektrárny za čtyři miliony aut

Uzavření uhelných elektráren Počerady a Chvaletice by podle Hnutí Duha srazilo emise oxidu uhličitého stejně, jako kdyby v Česku přestaly jezdit čtyři miliony osobních aut. „Přitom odstavit zastaralé elektrárny by pouze snížilo obří export elektřiny z ČR. Uhelná komise by se měla vrátit k virtuálnímu jednacímu stolu a dále připravovat plán útlumu a konce spalování uhlí v ČR,“ dodal Jiří Koželouh z Duhy.

ČEZ může v následujících letech provoz elektrárny Počerady, která je největším zdrojem nejen skleníkových plynů, ale i nebezpečné a toxické rtuti, výrazně omezit. O nic jí nejde, elektrárnu prodala a ekonomicky je pro ni spíš zátěží. Místo toho si ale firma požádala o nesmyslně dlouhou výjimku z emisních limitů pro rtuť až do poloviny roku 2025, aby mohla elektrárnu používat dál při plném provozu.

Třetí největší znečišťovatel v EU

Česko je v EU podle ekologů třetí největší znečišťovatel spalováním uhlí pro výrobu energie. Na prvním místě je Německo, na druhém Polsko. Největším zdrojem CO2 v EU je polská hnědouhelná elektrárna Belchatów, která v roce 2019 vypustila 32,7 milionu tun CO2. V první desítce znečišťovatelů je osm hnědouhelných zdrojů (jeden polský, šest německých a jeden bulharský), jedna černouhelná elektrárna a na 9. místě pak letecká společnost Ryanair.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás