"Celorepubliková energetická osvěta"

Obnova ekonomiky po epidemii je šance pro obnovitelné zdroje

Obnova ekonomiky po epidemii je šance pro obnovitelné zdroje

Obnova ekonomiky po epidemii je šance pro obnovitelné zdroje

Zatímco vyspělé ekonomiky v oblasti energetiky většinou chápou současnou krizi spojenou s epidemií koronaviru jako příležitost pro zavedení efektivnějších technologií a obnovitelných zdrojů, Česko podobné ambice vůbec nemá. Vláda svůj zrak upnula k opatřením pro záchranu ekonomiky a oblasti energetiky dál drží směr chystanou  výstavbou nových jaderných bloků.

Zatím poslední krok učinil kabinet v pondělí 27. dubna, kdy schválil návrhy dvou smluv mezi vládou a energetickou skupinou ČEZ o stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech, a naopak snížil podporu pro solární zdroje.

Zachraňovat s rozmyslem

Podle ekonomů přitom lze obě věci spojit. Stát může investovat do klimaticky a environmentálně čistších technologií a zároveň pomáhat hospodářství. Stačí, když bude zachraňovat s rozmyslem. Obnova ekonomiky je dobrou příležitostí, jak začlenit do běžného uvažování kritéria udržitelnosti, úspory energie a čisté technologie.

Příležitost pro transformaci energetiky

Obnova ekonomiky, kdy bude potřeba masivně investovat, je podle experta na energetiku a podnikatele Zdeňka Zemka příležitostí pro transformaci energetiky a masivní rozvoj obnovitelných zdrojů.

„Peníze, které bude potřeba do ekonomik napumpovat, by měly být alokovány efektivně, tedy do perspektivních technologií, mezi které obnovitelné zdroje bezpochyby patří. Už jen proto, že náklady na jejich budování dramaticky klesají, přitom tyto zdroje dokážou velmi efektivně vyrábět lacinou energii, a to bez negativních externalit v podobě negativních dopadů na životní prostředí a klima,“ uvedl Zemek. Cena solárních technologií se za posledních deset let snížila až o 80 procent a v dalším desetiletí se čeká pokles o dalších 30 procent.

Šéfové a šéfky významných mezinárodních organizací a firem žádají, aby plány obnovy ekonomiky po jejím zasažení následky koronavirové krize využily této příležitosti a zahrnovaly zvýšenou aktivitu na ochranu klimatu.

Budoucnost evropského hospodářství je podle nich v podpoře energetické účinnosti, obnovitelných zdrojích, čistých technologiích a ochraně biodiverzity. Podle českých politiků, kteří se na průmysl rádi odvolávají, je naopak „Česko – Country for Future“ výroba s nízkou přidanou hodnotou založena na fosilních palivech a postoji k přírodě ve stylu po nás potopa, anebo možná spíše po nás sucho.

Úsporné technologie se vyplatí

Důraz na úspory energie a obnovitelné zdroje by byl dobrou zprávou jak pro spotřebitele, tak pro celou ekonomiku. Úspory energie se vyplatí, a pokud to je jen trochu možné, energetická účinnost by měla mít přednost před novými zdroji. Například hloubková renovace budov, přechod na nízkouhlíkové technologie a obnovitelné zdroje výrazně šetří provozní náklady.

Podle Šance pro budovy představují průměrně výdaje na bydlení a energie více než 20 procent z celkových nákladů, přičemž u nízkopříjmových domácností je to více než čtvrtina. Snížení těchto nákladů může být zejména v krizových časech pro tyto domácnosti, ale i mnohé firmy, klíčové.

Zvyšování energetické účinnosti má i další pozitivní dopady. Dochází ke zlepšení tepelné pohody pro obyvatele, snížení lokálního znečištění ovzduší či zvyšování komfortu spotřebitelů.

Nová pracovní místa se vytvářejí lokálně, nikoli v továrnách v zahraničí, čímž dále povzbuzují domácí ekonomiku. Opatření tohoto typu také zlepšují energetickou bezpečnost, snižují totiž závislost na dovozu surovin. Investice, které nebudou v souladu s kritérii zeleného financování (tedy založené na jiných než fosilních zdrojích energie), se brzy stanou nefinancovatelnými.

Nepromeškat příležitost

Čeští politici mohou svojí neznalostí a nepřipraveností na dlouhá desetiletí poškodit Česko tím, že promeškají skvělou příležitost reformovat hospodářství směrem k udržitelnějšímu modelu s vyšší přidanou hodnotou. Stát má nyní příležitost nejen určit směřování svých investic, ale také ovlivnit směřování soukromého sektoru skrze nastavení očekávání jednotlivých aktérů. Je to situace, v níž, doufejme, mnoho desetiletí znovu nebudeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás