"Celorepubliková energetická osvěta"

Několikerý metr ministra Havlíčka – růst cen energií až trojnásobně

Několikerý metr ministra Havlíčka – růst cen energií až trojnásobně

Několikerý metr ministra Havlíčka – růst cen energií až trojnásobně

 • Kdo ve skutečnosti ovládá členy Rady ERÚ?
 • Diktát ministru Havlíčkovi ze strany ERÚ, nebo jen požadavek?
 • Skutečně si vybral Krejcara Andrej Babiš v Sokolovně? (Pak lze chápat, že je „chráněný“).

 

Když nastoupili do Rady ERÚ (r. 2017 a 2019) lidé, kteří byli spjati se solárním tunelem, zlé jazyky pomlouvaly, že Rostislava Krejcara si vybral přímo Andrej Babiš a to v Sokolovně. Pro „neznalé prostředí“ uvádíme, že se nejedná v pravém slova smyslu jen o tělocvičnu, ale o krásné místo v ještě krásnější části Prahy – Průhonice. Celý areál patří Andreji Babišovi a schůzky všeho druhu tam probíhají běžně. V tomto případě se pravděpodobně nejednalo o vyzkoušení adepta do Rady ERÚ, zda umí kotoul vpřed i vzad, nebo skok přes kozu a jestli ví, co jsou bradla, kruhy, či kladina.

Je záhadou, proč premiéra nezajímá, že nejen Krejcar, ale i Trávníček a další byli spolu odpovědni za nezákonné nastavení výkupních cen solární energie, jejíž výše měla zásadní vliv na boom v létech 2009-2010. Dopady tohoto boomu vláda stále řeší a řešení je v nedohlednu. Nebo to záhada není a vláda si chce na těchto pozicích ponechat „správné sígry“. Pak se nemůžeme divit očekávanému růstu cen energií až o trojnásobek a skutečnosti, že máme nejdražší energie v EÚ.

Nesešel se rok s rokem a ministr Jiří Havlíček prokázal, že měří každému jiným metrem. Záleží na tom, jaký cíl sleduje. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) je gestorem Energetického zákona (dále jen EZ), který je zásadní pro činnost Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) – pro Radu ERÚ. Povinnosti pana ministra Jiřího Havlíčka rozhodně není zasahovat do činnosti nezávislé instituce.

Na druhé straně má nejen zákonnou, ale i politickou odpovědnost sjednat nápravu, pokud dochází k porušování Energetického zákona, či jiných zákonů ze strany členů Rady ERÚ. V takovém případě je jeho exaktní povinnosti bezodkladně předložit vládě Andreje Babiše návrh na odvolání a následné jmenováni členů Rady. V případě ERÚ však ministr své povinnosti neplní, přestože je to ve veřejném zájmu. Jaké důvody má ministr Havlíček k měření několikerým metrem? Posuďte sami!

 • V červenci 2019 na návrh ministra Havlíčka vláda Andreje Babiše odvolala dva členy Rady ERÚ (Vladimíra Vlka, Vladimíra Outratu) třetímu (Janu Pokornému, v té době asi 3 měsíce nově jmenovanému předsedovi Rady ERÚ) neprodloužila mandát.
 • Důvod odvolání medializovaný ministrem Havlíčkem:

zvýhodňovali některé regulované subjekty a poškodili spotřebitele

 • Institut Aleny Vitáskové z. s. (dále jen IAV) žádal dle zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, aby ministerstvo sdělilo:
 1. a) které regulované subjekty členové Rady ERÚ zvýhodnili, jak byly narušeny rovné podmínky na energetickém trhu (jedná se o hrubé porušení zákona a unijní legislativy)
 2. b) v jaké výši byli poškozeni spotřebitelé a kdy a jako formou budou odškodněni
 • MPO odmítlo informace podat. IAV se obrátil na příslušný soud – Městský soud v Praze, který bude o celé věci rozhodovat
 • Proč ministr Jiří Havlíček nechce, aby poškození spotřebitelé – občané byli řádně odškodněni?
 • MPO se Městskému soudu vyjadřuje, že IAV není legitimní k tomu, aby požadoval po MPO tyto informace.
 • MPO požaduje, aby IAV uhradil soudní náklady, které s těmito žalobami jsou spojené.
 • IAV pochopitelně poplatky při podání žalob uhradil včas, dle požadavku Městského soudu v Praze.
 • MPO ovšem požaduje (místo sdělení transparentních informací pro občany) cestu „finanční likvidaci“ zapsaného spolku IAV, který hájí zájmy občanů – spotřebitelů. Hájí veřejný zájem.
 • V době, kdy IAV „bojuje“ o rovné podmínky na energetickém trhu pro všechny jeho účastníky a o odškodnění poškozených spotřebitelů je veřejnost informována, že ceny energií mohou růst až trojnásobně.
 • Takový je přístup ministra Havlíčka ke „kauze“ odvolaných členů Rady z loňského července 2019 a odškodnění poškozených občanů.
 • Stále nad odvolanými členy Rady zůstává pochybnost, zda se nejednalo o vykonstruované odvolání, aby mohli být nahrazeni „spolehlivějšími parťáky“ s praxí v solárním boomu.
 • Jenže v „nové“ Radě ERÚ se dějí věci, které by neměly nechat „spravedlivého ministra“, který dbá stejného metru, klidným. Opak je však pravdou!
 • Před pár týdny předseda Rady ERÚ Trávníček s ostatními členy Rady ERÚ lobbovali výstižněji „zaúkolovali“ ministra Havlíčka, aby Radní Rostislav Krejcar byl potvrzen i na další funkční období.
 • Proč lobbují za Krejcara? Je vůbec možné ovlivňovat tímto způsobem výběrové řízení? Nebo je skutečně nepostradatelný pro úřad? V čem je nepostradatelný? Kdo stojí za Krejcarem a dalšími členy Rady a proč?

 

 1. Údajně jednal přímo v Sokolovně v Průhonicích a dostává snad pokyny a jaké? Je ve hře podpora biometanu, nebo něco dalšího?
 2. Má bratra na BIS, která „odhalila činnost“ jejich bývalých kolegů, kteří byli z ERÚ odvoláni?
 3. Jsou Krejcar a Trávníček „spolehliví pro zájmové skupiny“? Osvědčili se při špatném nastavení výkupních cen za fotovoltaiky v letech 2008-2010. Dopad na spotřebitele: uhradí o cca 162 mld. Kč více, než by museli….
 4. Krejcar, Trávníček prokázali, jak umí doslova poslouchat regulované subjekty – konkrétně ČEZ, kdy na základě e-mailu ČEZ vydali výkladové stanovisko ERÚ k Cenovým rozhodnutím (r. 2010). Chtěli tím umožnit některým FVE získat vyšší výkupní cenu, než na kterou měli nárok. /O mnoho let později soud výkladové stanovisko neuznal/.
 5. V letošním roce (březen 2020) ERÚ žádá e- mailem regulované subjekty, o konkrétní návrh úprav příslušných Cenových rozhodnutí ERÚ (což neumožňuje ani nouzový stav). Znepokojeni byli nejen regulované subjekty, občané, zapsané spolky, kteří se obrátili na IAV.
 6. Tak závažné porušení Energetického zákona tu ještě nebylo! Ministr Havlíček mlčí! Regulované subjekty se odmítají podílet na požadované nezákonnosti.
 7. Skutečně měl Rostislav Krejcar hlavní pracovní poměr na ČVUT, souběžně s výkonem člena Rady ERÚ? Flagrantní porušení Energetického zákona. Ministr Havlíček mlčí nad nezákonnostmi svého chráněnce?
 8. Rostislav Krejcar se nezákonně zmocní osobních spisů zaměstnanců ERÚ a nakládá s jejich osobními daty v rozporu se zákony. Morální selhání Radního je bez komentáře. Zaměstnanci, kteří se brání, jsou odvoláni. Ani v této situaci ministr Havlíček nezasáhne!

Je celá řada dalších závažných pochybení, které by ministra Havlíčka měly vést k odvolání členů Rady ERÚ, nikoliv naslouchání jejich požadavků. Ať na prodloužení mandátu Krejcara, či navýšení rozpočtu ERÚ v době, kdy se provádí úsporná opatření související s dopadem pandemie. Je veřejným tajemstvím, že V. regulační perioda je zpracovávána „podivně“. Nedůvodné prodloužení 4. regulační periody je v rozporu s Energetickým zákonem a je NEZÁKONNÉ! Pane ministře Havlíčku, jak dlouho ještě….

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Signatářka a mluvčí Manifestu IAV-občanů poškozených státem

Praha, 6. 6. 2020

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás