"Celorepubliková energetická osvěta"

Ministerstvo nadále kašle na obnovitelné zdroje a brzdí investice

Ministerstvo nadále kašle na obnovitelné zdroje a brzdí investice

Ministerstvo nadále kašle na obnovitelné zdroje a brzdí investice

Ministerstvo průmyslu a obchodu proti původním plánům nevypíše nové výzvy pro podporu akumulace energie, elektromobility a obnovitelných zdrojů. Prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), konkrétně 6,4 miliardy korun, převedlo do programu na podporu zaměstnanosti.

Přesun kritizuje Svaz moderní energetiky (SME), podle kterého zastavení podpory zbrzdí nové investice oživující ekonomiku po pandemii covid-19.

V minulých měsících ministerstvo prodloužilo termíny pro příjem žádostí či navýšilo rozpočet u některých z dříve vyhlášených výzev programů podpory. Nové výzvy v oblasti obnovitelných zdrojů včetně solárních elektráren ale už vyhlašovat nebude.

Zájem je o baterie pro soláry nebo nákup elektromobilů

Firmy měly zájem například o podporu na pořízení bateriových systémů, které lze opět propojit se střešní solární elektrárnou. Firmám tato řešení spoří výdaje za překročení rezervované kapacity během špiček.

K uzávěrce bylo podáno 93 žádostí o celkové výši 174 milionů korun, při vyhlášení výzvy přitom bylo k dispozici jen 50 milionů Kč. Stát zaznamenal převis poptávky po podpoře  i v dalších oblastech.

Například letošní výzva na podporu nákupu elektromobilů u firem musela být podle SME z původní výše 50 milionů korun navýšena s ohledem na velký zájem na 150 milionů Kč. Ke konci července bylo podáno 443 žádostí za 193 milionů korun, což potvrzuje skutečnost, že se zájem o nákup elektromobilů nepropadl ani během pandemie koronaviru.

Ministerstvo nemá peníze

MPO v podaných žádostech podle náměstka Mariana Piechy skutečně zaznamenává významný nadstav požadovaných peněz.

„Není možné donekonečna vypisovat výzvy, protože na ně jednoduše nejsou prostředky. Naší snahou je uspokojit maximální množství žádostí, které budou plnit podmínky věcného hodnocení a v případě převisu projektů nad alokaci budeme hledat dodatečné prostředky na jejich pokrytí, ať již z jiných programů, nebo z nedočerpaných prostředků,“ uvedl Piecha.

Investice přispívají k oživení ekonomiky

Investice do baterií nebo elektromobilů přispívají podle programového ředitele SME Martina Sedláka k oživování ekonomiky. „Právě taková řešení také zvyšují konkurenceschopnost malých a středních podniků úsporou výdajů za palivo a energii. Současně motivují ke snižování spotřeby fosilních paliv. Vláda by měla hledat úspory výdajů v jiných oblastech než v kapitolách, které se těší vysokému zájmu mezi firmami,“ podotkl.

Z operačního programu Zaměstnanost se financuje program Antivirus, což je podle resortu klíčová podpora pro podnikatele v reakci na koronavirus.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás