"Celorepubliková energetická osvěta"

Energetický regulační úřad: Nefunkční úřad přichází o klíčové odborníky

Energetický regulační úřad: Nefunkční úřad přichází o klíčové odborníky

Energetický regulační úřad: Nefunkční úřad přichází o klíčové odborníky

Ze všech stran na nás v mediích útočí informace o selhání státních úřadů a institucí. Security magazín dlouhodobě mapuje a monitoruje situaci na Energetickém regulačním úřadě (ERÚ), jakožto klíčové instituci, jejíž činnost má zásadní dopady na obyvatele ČR, neboť má podle energetického zákona chránit spotřebitele a mimo jiné provádět kontrolu a dohled nad energetickým odvětvím a stanovovat mj. regulované ceny energií. Bohužel vývoj na ERÚ v posledních letech není příliš šťastný a ukazuje se, že ERÚ přestal plnit svoje zákonné povinnosti.

Nová Rada jmenovaná do funkcí od 1. srpna 2019 stihla za dobu své působnosti hodně – regulační politiku na 5 let (platnou do roku 2025) výrazně nevýhodnou pro spotřebitele, ale výhodnou pro regulované subjekty (psali jsme zde www.securitymagazin.cz/security/cenotvorba-soucasneho-eru-ve-stylu-nechci-slevu-zadarmo-aneb-dnes-na-dluh-zaplatite-zitra-napresrok-1404066142.html), legislativní podporu a přípravu nového tunelu pro obnovitelné zdroje – tentokrát pro biometan (psali jsme zde www.securitymagazin.cz/security/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-potichu-pripravuje-novy-biometanovy-tunel-1404063930.html), zastavení snah o nastavení spravedlivých podmínek a pravidel na trhu s energiemi, rezignace na výkon svých kontrolních povinností a mimo jiné i dvě zásadní systemizační změny, které vedly k totálnímu personálnímu vyprázdnění tohoto úřadu. Výčet by mohl být jistě i delší, ale pro ilustraci je dostačující.

V loňském roce vypuknuvší pandemie COVID 19 však Radě výrazně napomohla k tomu, aby svá selhání a neschopnost úspěšně tajila jak před spotřebiteli, tak před vládou ČR, která její členy jmenovala. Nikoho v této zemi totiž nezajímá nic více než COVID 19, ale co se bude dít až pandemie odezní, to vládu ČR nezajímá. Své kapacity věnuje jen a jen boji s COVID 19. Občané i podnikatelé této země, jsou po více než roce vyždímaní ze svých rezerv a svůj podíl na tom má i ERÚ, díky kterému všichni spotřebitelé v této zemi platí v cenách energií částky, které by mohly být výrazně nižší, pokud by Rada nerezignovala a neodmítla práci svých vlastních odborníků a nedohodla s regulovanými subjekty podmínky, proti kterým protestovali již zaměstnanci ERÚ před zveřejněním podmínek pro páté regulační období.

Rada se však proti „odbojným“ pracovníkům, kteří poukazovali na nespravedlnost nastavení regulace v neprospěch spotřebitelů, řádně připravila. Nijak nelenila, hned po svém nástupu (možná už i před ním) zahájila práce na systemizačních změnách s jasným cílem zbavit se nepohodlných expertů, kteří by mohli odhalit a poukázat na nesprávnost postupů Rady.

V první vlně systemizačních změn účinných od 1. ledna 2020 si noví radní vyřizovali osobní účty a plnili za své jmenování slíbené úkoly. Ve druhé vlně účinné 1. ledna 2021 již neschopní pseudomanažeři zkouší kamuflovat svoji neschopnost a výsledek je stejný jako v první vlně – podstatná ztráta odborníků. Pod zástěrkou údajného navýšení efektivity práce, rada schválila systemizační změnu, která ale neznamená nic jiného, než zbavení se neposlušných podřízených a rozbití starých spolků.

Rada se tak v roce 2020 zbavila množství zaměstnanců, z nichž většině vyplatila odstupné. Při nejnovější systemizační změně již Rada postupovala úsporněji a odstupné vyplácet nechce, což však v konečném důsledku nehraje roli. Již v průběhu minulého roku totiž došla s amatérským řízením ERÚ ze strany Rady trpělivost mnoha zaměstnancům a začali si hledat nové zaměstnání. Začátek roku ve znamení další systemizace je poznamenán masivním počtem výpovědí ze strany zaměstnanců, kteří už se svoji kritiku ani nepokouší skrývat.

Hlavním autorem jak první, tak druhé systemizační změny, má být kromě členky Rady Markéty Zemanové i nový ředitel sekce regulatorní činností a mezinárodní spolupráce, Jan Šafránek, který není zrovna zkušeným manažerem.

Šefránkem navržené a Radou realizované změny v klíčové sekci vedou ale k tomu, že tato sekce prakticky nefunguje.

Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce (a nejen ta) ale potřebuje koncepční vedení a řízení, které ale nyní neprobíhá a ERÚ se nyní ve věcech regulace víceméně obrací přímo na regulované subjekty s žádostmi o návrhy řešení nebo dokonce i návrhy cenových rozhodnutí, což je zcela v rozporu s energetických zákonem. Dlužno podotknout, že jakkoli by slabý sekční ředitel měl regulovaným subjektům vyhovovat, tak i ony už mají pocit, že tento stav překročil únosnou mez a tato situace už i jim začíná také vadit.

Nyní vlajkovou sekci ERÚ opouští 8 klíčových lidí, bez kterých bude mít Energetických regulační úřad problém nastavovat pravidla fungování trhu s elektřinou, spravovat vyhlášky a metodické pokyny v gesci ERÚ (v oblasti elektroenergetiky), počítat regulované ceny energií (jak elektřiny, tak plynu. Povětšinou tito odborníci přechází k regulovaným subjektům, kde ocení jejich zkušenosti a know-how oproti ERÚ. Je možné očekávat, že další je budou následovat. Rada, vědomá si tohoto problému je už tak zoufalá, že nabízí i „přidání na platu“, aby zaměstnance udržela, ale z pohledu odcházejících žádné peníze nemohou změnit nevůli těchto zaměstnanců pracovat pod chaotickým vedením Rady.

Možná by stálo za to Radě a jejím přisluhovačům připomenout, že po volbách může dojít ke změnám i v takovémto úřadu.

Smutnou pravdou zůstává, že klíčový úřad nefunguje, zcela rezignoval na své úkoly a odpovědnosti, své pravomoci zneužívá a pod současným vedením je naprosto akce neschopný. Tato neakceschopnost pak vyplývá z manažerského amatérismu, posunutých lidských hodnotových měřítek, nerespektu k zákonům této země a neznalosti zákonů této země.

Jako perličku na závěr lze jen uvést, že jak ERÚ ztrácí odborníky na cenovou regulaci, daří se mu personálně posilovat odbor komunikace. Tento útvar, který dříve čítal zhruba 4 pracovníky, nyní zaměstnává 13 osob. Je to s podivem, neboť úřad povětšinou mlčí a veřejně se v poslední době příliš neprezentuje.

Zdroj: Securitymagazin.cz

Autor:  JUDr. Veronika Petrová

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás