"Celorepubliková energetická osvěta"

Většina Čechů vidí budoucnost energetiky v obnovitelných zdrojích

Většina Čechů vidí budoucnost energetiky v obnovitelných zdrojích

Většina Čechů vidí budoucnost energetiky v obnovitelných zdrojích

Více než polovina obyvatel Česka (58 procent) se domnívá, že by elektřina z obnovitelných zdrojů měla v budoucnosti nahradit tradiční způsoby výroby elektřiny. Vyplývá z průzkumu agentury Ipsos zveřejněném na iDnes.cz.

Ke klimatickým cílům jsou Češi mezi Evropany zpravidla skeptičtější, nutnost změn v hospodaření s přírodou si ale podle webu uvědomují.

Plán EU s obavami

Evropská komise nedávno představila ambiciózní plán, podle kterého chce mít do roku 2030 o 55 procent méně emisí uhlíku než v roce 1990. Cíl jde sice ruku v ruce s celosvětovou snahou zmírňovat dopady lidské činnosti na planetu, avšak podle průzkumu vzbuzuje i obavy.

Konkrétně například útlum tradiční výroby elektřiny, zavírání uhelných a jaderných elektráren, může vést k nedostatku na trhu, tím pádem ke zvyšování cen energií, které dopadne na masy odběratelů elektřiny. To by mohlo v konečném důsledku vést až k energetické chudobě části obyvatelstva.

Třetina nemá zájem

Většina Čechů a Češek má ze všech dopadů, které mohou změny klimatu způsobit,  největší obavu z nedostatku vody, výkyvů počasí a znečištěného ovzduší. Navzdory těmto obavám plánuje 36 procent respondentů držet se i do budoucna tradičních zdrojů energie a o obnovitelné varianty nemá zájem. Důvodem může být i fakt, že část Čechů má o zelené elektřině zkreslené představy. Téměř každý desátý Čech se stále mylně domnívá, že elektřina z obnovitelných zdrojů funguje jen za hezkého počasí a domácnosti na ní nemohou fungovat po celý rok.

Ekologickou elektřinu odebírá pět procent Čechů

Elektřinu z obnovitelných zdrojů nyní odebírá zhruba každý dvacátý Čech. Čtvrtina dotazovaných v průzkumu uvedla, že na ni v budoucnu plánuje přejít. Vyšší zájem lze pozorovat u lidí do 25 let, odběr obnovitelné energie plánuje více než čtyřicet procent z nich.   Rozdíly ve vnímání problému jsou patrné i v geografickém rozložení obyvatelstva. Co se týče udržitelné budoucnosti, optimističtější jsou obyvatelé Prahy. Zatímco až 69 procent Pražanů počítá z využíváním obnovitelné energie v příštích letech, na Moravě je to jen polovina respondentů.

Z hlediska konkrétního zdroje, který by měl do budoucna napájet tuzemské domácnosti a podniky, nejvíce respondentů preferuje vodní elektrárny, které jsou nicméně v tuzemsku nejméně vhodné.    Na druhém místě se v preferencích respondentů umístily větrné elektrárny, na třetím fotovoltaické elektrárny.

Největší znečišťovatel je energetika

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že většina lidí neví, že právě energetika produkuje v Česku ve srovnání s ostatními odvětvími nejvíce škodlivých emisí. Na otázku, kdo je největším emitentem, uvedlo 42 procent průmyslovou výrobu. Méně než 12 procent dotázaných uvedlo správnou odpověď, tedy že nejvíce emisí skleníkového plynu produkuje v Česku energetika.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Máte pár minut?

Podívejte se

Archivy

Sledujte nás